Tỷ giá USD

Đèn năng lượng mặt trời - Mã AN-ISGL02

 

 

 

 

 

Spec.

Power

Solar Panel

Li-ion battery

Size

AN-ISG02-20W

20W

30W

15AH

570*570*230mm

AN-ISG02-30W

30W

4 0W

30AH

660*660*24 0mm

AN-ISG02-50W

50W

50W

4 0AH

760*760*250mm

Bình luận