Tỷ giá USD

Đèn năng lượng mặt trời - Mã AN-ISSL-A

 

 

 

 

 

 

 

Spec.

Power

Solar Panel

Li-ion battery

Size

AN-ISSL-A-30W

30W

50W

27AH

820*385*180mm

AN-ISSL-A-4 0W

4 0W

65W

28AH

960*385*180mm

AN-ISSL-A-50W

50W

70W

36AH

1190*385*180mm

AN-ISSL-A-60W

60W

80W

4 2AH

1190*385*180mm

AN-ISSL-A-80W

80W

100W

57AH

1630*385*55mm

AN-ISSL-A-100W

100W

130W

63AH

1950*385*55mm

AN-ISSL-A-120W

120W

14 0W

72AH

1950*385*55mm

Bình luận