Tỷ giá USD

Đèn năng lượng mặt trời - Mã AN-ISSL-B2

 

 

 

 

 

 

Spec.

Power

Solar Panel

Li-ion battery

Size

AN-ISSL-B2-30W

30W

4 5W

21AH

880*330*14 0mm

AN-ISSL-B2-4 0W

4 0W

50W

24 AH

1130*330*14 0mm

AN-ISSL-B2-60W

60W

70W

36AH

1130*4 58*14 0mm

AN-ISSL-B2-80W

80W

80W

4 8AH

1130*4 58*14 0mm

AN-ISSL-B2-100W

100W

100W

57AH

1130*590*14 0mm

AN-ISSL-B2-120W

120W

130W

63AH

1830*388*4 5mm

Bình luận