Tỷ giá USD

Đèn năng lượng mặt trời - Mã AN-ISSL-M2

 

Spec.

Power

Solar Panel

Li-ion battery

Size

AN-ISSL-M2-20W

20W

12W

6AH

505*227*164 mm

AN-ISSL-M2-4 0W

4 0W

25W

12AH

808*227*164 mm

AN-ISSL-M2-50W

50W

35W

21AH

1098*227*164 mm

AN-ISSL-M2-80W

80W

60W

30AH

1553*4 20.5*224 .5 mm

AN-ISSL-M2-100W

100W

80W

4 0AH

1933*4 20.5*224 .5mm

Bình luận