Tỷ giá USD

Đèn năng lượng mặt trời - Mã AN-LSSL

 

 

 

 

Spec.

Power

Solar Panel

Li-ion battery

Size

AN-LSSL-30w/80w/5m

30W

80W

60AH

500*210*60mm

AN-LSSL-4 0w/100w/6m

4 0W

100W

80AH

500*210*60mm

AN-LSSL-50w/14 0w/7m

50W

14 0W

50AH

500*210*60mm

AN-LSSL-60w/160w/8m

60W

160W

60AH

520*220*60mm

AN-LSSL-80w/200w/8m

80W

200W

80AH

550*253*60mm

AN-LSSL-100w/250w/9m

100W

250W

100AH

550*253*60mm

AN-LSSL-120w/300w/10m

120W

300W

120AH

750*255*65mm

Bình luận