Tỷ giá USD

Đèn năng lượng mặt trời - Mã AN-SFL

 

 

 

Spec.

Power

Solar Panel

Li-ion battery

Size

AN-SFL-25W

25W

6W

3.2V 5000MA

180*160*60mm

AN-SFL-4 0W

4 0W

10W

3.2V 10000MA

228*202*72mm

AN-SFL-60W

60W

15W

3.2V 15000MA

24 5*225*82mm

AN-SFL-100W

100W

18W

3.2V 20000MA

290*260*95mm

AN-SFL-150W

150W

25W

6.4 V 15000MA

290*260*95mm

AN-SFL-200W

200W

4 0W

6.4 V 25000MA

365*295*95mm

Bình luận