Tỷ giá USD

Đèn năng lượng mặt trời - Mã AN-SSL-I

 

 

 

 

 

 

Spec.

Power

Solar Panel

Li-ion battery

Size

AN-SSL-I-20W

20W

4 0W

18AH

600*250*120mm

AN-SSL-I-30W

30W

50W

22AH

600*250*120mm

AN-SSL-I-4 0W

4 0W

80W

30AH

600*250*120mm

AN-SSL-I-60W

60W

100W

4 0AH

600*250*120mm

AN-SSL-I-80W

80W

150W

53AH

600*250*120mm

Bình luận