Khu nghỉ dưỡng & chăm sóc sức khỏe Hòa Bình

Tỷ giá USD

Khu nghỉ dưỡng & chăm sóc sức khỏe Hòa Bình

13:49 - 01/07/2019

Khu nghỉ dưỡng & chăm sóc sức khỏe Hòa Bình

Với mong muốn mang đến một môi trường lành mạnh để giúp mọi người nghỉ ngơi, cải thiện sức khỏe sau một thời gian dài làm việc mệt mỏi, IDJ đã đầu tư và xây dựng một khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe cao cấp và nhà dưỡng lão tại Lương Sơn, Hoà Bình.

Quy mô dự án: 52 ha

Tổng vốn đầu tư: 31 triệu USD

Ngày bắt đầu: 04/2014

Seahorse Factory
LG Display
Hanoi Academy

Khu nghỉ dưỡng & chăm sóc sức khỏe Hòa Bình

Với mong muốn mang đến một môi trường lành mạnh để giúp mọi người nghỉ ngơi, cải thiện sức khỏe sau một thời gian dài làm việc mệt mỏi, đây là một khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe cao cấp và nhà dưỡng lão tại Lương Sơn, Hoà Bình.

Quy mô dự án: 52 ha

Tổng vốn đầu tư: 31 triệu USD

Ngày bắt đầu: 04/2014