Tỷ giá USD

LG Display

13:45 - 01/07/2019

LG Display

Đây là một dự án cho nhà máy sản xuất màn hình hiện đại được đầu tư bởi LG Display. Đây là dự án đầu tiên LG Display đầu tư ra nước ngoài, và đây là dự án lớn thứ hai do Tập đoàn LG đầu tư tại thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Quy mô dự án: 40 ha

Địa điểm: Khu công nghiệp Tràng Duệ, thành phố Hải Phòng

Tổng vốn đầu tư: 1,5 tỷ USD

Seahorse Factory
Khu nghỉ dưỡng & chăm sóc sức khỏe Hòa Bình
Hanoi Academy

LG Display

Đây là một dự án cho nhà máy sản xuất màn hình hiện đại được đầu tư bởi LG Display. Đây là dự án đầu tiên LG Display đầu tư ra nước ngoài, và đây là dự án lớn thứ hai do Tập đoàn LG đầu tư tại thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Quy mô dự án: 40 ha

Địa điểm: Khu công nghiệp Tràng Duệ, thành phố Hải Phòng

Tổng vốn đầu tư: 1,5 tỷ USD