Tỷ giá USD

Uganda

15:33 - 01/07/2019

Điểm đạt được: Uganda

Thời gian: 2018

Na: ô Pepsi

Số lượng: 200

Van Wijnen Gorredijk HanTile dùng thử
Hanroad, Zhongguancun, Bắc Kinh
Hà Viên , Quảng Đông
Hồ Nam , Trung Quốc
Sweden

Điểm đạt được: Uganda

Thời gian: 2018

Na: ô Pepsi

Số lượng: 200